محل تبلیغات شما
پزشکان معتقد هستند استرس برای بدن سم است به همین خاطر پزشکان قلب توصیه می کنند افراد دارای بیماری قلبی مراقب باشند.به نظربرخی روانشناسان مقدار کم استرس مفیداست. محرک فعالیت وتلاش می شود. تاثیر استرس بر جسم انسان زمانی دچار استرس می شود.ضربان قلب بالا و گردش خون سریعتر انجام می شود.در زمان استرس بر مغز فشار زیادی وارد می شود.در این زمان علنا مغز کار نمی کند. خیلی ها وقتی درحال امتحان دادن هستند. درحالی که منابع امتحان را خوانده اما هیچ چیزی درآن لحظه بخاطر

تاثیرات باور نکردنی رقص

در روز به خود یاد آوری کنید انسان با ارزشی هستید

دردها می توانند انسان را قوی کنند.

استرس ,قلب ,امتحان ,مغز ,فشار ,زمان ,می شود ,شود در ,استرس بر ,کار نمی ,مغز کار

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها