محل تبلیغات شما
انگیزه موتور حرکت انسان در زندگی است.انگیزه می تواند انسانی که بیمار است،از بستر بیماری بلند کند. انگیزه در زندگی زمانی که انسان انگیزه خود را در زندگی از دست می دهد، با انسان مرده تفاوتی ندارد، در این حالت انسان علاقه دارد،در رختخواب بماند. آیا انگیزه نداشتن باعث بیماری های روان می شود؟ انگیزه نداشتن ریشه بسیاری از بیماری روان هستند،زمانی که نمی خواهد از خواب بیدار شود، در روز هیچ کاری نمی کند، اگر این حالت ادامه پیدا کند،بعد از مدتی افسرده می شود.

تاثیرات باور نکردنی رقص

در روز به خود یاد آوری کنید انسان با ارزشی هستید

دردها می توانند انسان را قوی کنند.

انگیزه ,انسان ,بیماری ,زندگی ,حالت ,روز ,در زندگی ,این حالت ,در روز ,انگیزه نداشتن ,از خواب

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها