محل تبلیغات شما
سالیانه هزاران جوان در دنیا به زندگی خود پایان می دهند.این موضوع بسیار دردناکی است. متاسفانه در ایران آمار خود سوزی بسیار بالااست. نقطه پوچی انسان به نقطه پوچی می رسد.زمانی که دیگر زندگی جذابیتی ندارد.در آن لحظه فقط برای انسان رهایی مهم است. زندگی یک باره در نظرش سیاه می شود. یک جرقه کوچک کافی است. دلیل های خودکشی تحقیقات نشان می دهد‌.خشم های که ابراز نشده اند درون انسان جمع می شود.سخنانی که مطرح نشده اند.سخت گیری خانواده ها از دلیل های خودکشی در انسان

تاثیرات باور نکردنی رقص

در روز به خود یاد آوری کنید انسان با ارزشی هستید

دردها می توانند انسان را قوی کنند.

انسان ,زندگی ,های ,دلیل ,نقطه ,یک ,نقطه پوچی ,های خودکشی ,نشده اند ,می شود ,دلیل های

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

عشق و مراقبه